Hooper Carolyn

Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią (Carolyn Hooper).