Hrabia Henryk

 • Bohater „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego.
 • Romantyczny arystokrata.
 • Uległ poezji.
 • Zrezygnował ze szczęścia osobistego.
 • Podążył za Dziewicą, która uległa metamorfozie zmieniając się w straszydło.
 • Popełnił błąd, za który poniósł surową karę.
 • Stał się poetą przeklętym.
 • Los najbliższych jest ciężki, żona umiera w szpitalu dla obłąkanych, Orcio, jego syn, jest niewidomy.
 • Jest przywódcą arystokracji przeciw rewolucjonisto.
 • Brak mu umiejętności  negocjacji.
 • Jest człowiekiem dumnym, szlachetnym i honorowym.
 • Nie można mu odmówić bohaterstwa i waleczności.
 • Zaślepienie poezją powoduje jego wewnętrzną i zewnętrzną samotność.
 • Popełnia samobójstwa (rzuca się w przepaść z murów warowni).
 • Jest spadkobiercą szlachetnych cech rycerskich.