Huczny pogrzeb

Kreon sprawił Eteoklesowi huczny pogrzeb.