Hyperborejczycy [mitologia]

  • Tzw. mieszkający poza wiatrem, lud z dalekiej i niedostępnej Północy.
  • Wiedli tam szczęśliwą egzystencję.
  • Wg mitu byli czcicielami Apollina, ktory rokrocznie miał u nich spędzać trzy zimowe miesiące.
  • Krainę Hyperborejczyków lokalizowano w różnych obszarach geograficznych.
  • Najczęściej była to północna Europa lub północno-wschodnia Azja.
  • W ich głównym mieście stała ogromna świątynia, przechowywano tam ukrytą przez Apollina strzałę , która on zabił cyklopów z zemsty za przygotowanie Zeusowi pioruna, od którego zginął syn Apollina – Asklepios.
  • Wg innej wersji mitu olbrzymia strzała uleciała do nieba jeszcze przed powstaniem gwiazdozbioru Strzelec.
  • Jeden z Hyperborejczyków okrążył całą ziemię dookoła podróżując tą właśnie cudowną strzała, która dostarczała mu również pożywienia.
  • W świątyni Apollina na Delos miały znajdować się  w czasach historycznych przedmioty złożone w ofierze przez Hyperborejczyków.
  • Podobno dotarły na Delos dzięki przekazywaniu ich z miasta do miasta.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły