Idealizacja

Idealizacja to nadawanie danym elementom rzeczywistości cech niezgodnych z ich właściwościami i wyglądem, aby uczynić je piękniejszymi albo bardziej wartościowymi. Idealizacja jest przejawem subiektywnego postrzegania rzeczywistości, wyrazem pragnienia, by dostosować jej obraz do założonego z góry wzorca.