Idee franciszkańskie

  • Motyw ubóstwa i radości życia  to podstawy tych idei.
  • Sięgali po nie twórcy późniejszych epok, np. pisarze i poeci XX wieku.
  • Bohaterem utworów czynili człowieka prostego i religijnego.
  • Przestrzegał on praw natury, aprobował świat wokół i cieszył się nim.
  • Echa idei franciszkańskich odnaleźć można np.  w twórczości: Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa, Jana Twardowskiego czy Janusza Pasierba.