II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

  • Jedna z najstarszych i najbardziej renomowanych kieleckich szkół.
  • Powstała jako prywatna siedmioklasowa Miejska Szkoła Handlowa, w 1903 roku.
  • W okresie zaborów, ze względu na zakaż organizowania takich placówek, sami mieszkańcy  Kielc utrzymywali ze składek dobrowolnych tę szkołę, gdzie naukę prowadzono po polski.
  • Budynek służył jako szpital w okresie  I wojny światowej w jej budynku działał szpital.
  • W 1918 roku powstała Męska Szkoła Realna, później przekształcona w ośmioletnie Państwowe Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego.
  • Reforma z 1932 roku podzieliła szkołę na czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum.
  • Podczas II wojny światowej  budynek szkoły wykorzystywano na magazyn zbożowy.
  • W 1945 roku szkoła znów zaczęła działać.
  • Niestety, szybko ją zamknięto (1950) ze względów politycznych (ideologicznych), tworząc II Żeńskie Liceum Ogólnokształcące.
  • Od 1958 roku szkoła funkcjonuje jako II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego.

Więcej: https://www.sniadek.pl/, https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Jana_%C5%9Aniadeckiego_w_Kielcach