Ikar [symbolika]

 • Motyw Ikara wywodzi się z kultury starożytnej.
 • Ikar od wieków jest symbolem młodzieńczej nierozwagi, tęsknoty za czyń nieosiągalnym.
 • Postrzegany jest jako marzyciel, idealista lekceważący niebezpieczeństwa.
 • W literaturze funkcjonuje motyw „ikaryjskich lotów” i człowieka – ptaka, który najczęściej odnosi się do poety, twórcy.
 • Symbolem „ikarowych lotów” było powstanie styczniowe i jego klęska.
 • Ikarowy lot to też symbol radości i beztroski.
 • Młodość to wartość symbolizowana przez Ikara.
 • Jest też znakiem nieprzeciętności, wybujałej indywidualności, jednostki wyrastającej ponad ludzkość.
 • Mityczny Ikar to także emblemat klęski i śmierci oraz przemijania.
 • Ikar to też poeta spętany konwenansami społecznymi, którego przytłacza rzeczywistość, pozbawiającą go tożsamości.
 • On sami stanowi symbol pogardy dla uporządkowanego swiata, chęci ucieczki od  codzienności i problemów.
 • Może być też symbolem bezużytecznego piękna, które niczego pozytywnego do życia nie wnosi.
 • Niektórzy postrzegają go jako tęsknotę człowieka za zwykłą, szarą egzystencją.
 • Upadek i śmierć Ikara symbolizować też może siłę miażdżącą zło i drogowskazem dla walczących o słuszną sprawę.

 

Odniesienia znaleźć można:

 • W. Markowska, „Mity Greków i Rzymian”.
 • J. Kochanowski, „Pieśń XXIV”.
 • A> Mickiewicz, „Oda do młodości”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska Komedia”.
 • Baudelaire, „Albatros”.
 • E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 • S. Wyspiański, „Wesele\’.
 • S. Grochowiak, „Ikar”.
 • Z. Herbert, „Dedal i Ikar”.
 • W. Broniewski, „Do poezji”.
 • J. Przyboś, „Lipiec”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza