Ikonostas

  • Część cerkwi.
  • Wysoka przegroda pokryta ikonami.
  • Oddziela ołtarz od części przeznaczonej dla wiernych.