*** [ile razy] Ewy Filipczuk

  • Wiersz miłosny.
  • Zaliczany do gatunku liryki refleksyjnej.
  • Tematem jest miłość.
  • Temat utworu jest ścisłe powiązany z twórczością W. Szekspira.
  • Przypomina nieco wiersz Ewy Lipskiej „Wolny przekład”.
  • W obu wierszach poetki wykorzystały podobne sformułowania i wyrażenia.
  • Brak jasnego wskazania nadawcy i odbiorcy.
  • Odwołanie do wielkiego twórcy jest kanwą refleksji na temat własnych przeżyć związanych z miłością.
  • W wierszu odnajdzie czytelnik gorzka ironię odnoszącą się do współczesnego blokowiska, gdzie brakuje miejsca na czułości.
  • Dominuje szarość, problemy ekonomiczne, a nie subtelności.

ile razy
można umierać z miłości
odgrywać wielkie sceny
na świecie za małym

nawet imiona kochanków
są wciąż takie same
romeo
desdemona

krewni odwracają się plecami
rodzą się dzieci
bezdomność zagląda do drzwi
ziewają ściany

i

miłość
umiera z miłości