Imażynizm

  • Prąd literacki w poezji amerykańskiej i rosyjskiej.
  • Jego przedstawiciele uznawali za podstawę liryki ciąg powiązanych ze sobą obrazów poetyckich.
  • Twórcy starali się nadać poezji walor obiektywizmu.
  • Chcieli to osiągnąć za pomocą prostego języka  i odejscie od emocji.
  • Byli zwolennikami teży o przewadze rzemiosła literackiego i doskonałego warsztatu mad natchnieniem.