Imażynizm

  • Prąd literacki w poezji amerykańskiej i rosyjskiej.
  • Cezura czasowa to lata 1917-1924.
  • Jego przedstawiciele uznawali za podstawę liryki ciąg powiązanych ze sobą obrazów poetyckich.
  • Twórcy starali się nadać poezji walor obiektywizmu.
  • Chcieli to osiągnąć za pomocą prostego języka  i odejście od emocji.
  • Byli zwolennikami tezy o przewadze rzemiosła literackiego i doskonałego warsztatu mad natchnieniem.
  • Imażyniści posługiwali si e wierszem wolnym.
  • Czołowi przedstawiciele nurtu to:  Wadim Szerszeniewicz (1893-1942), Siergiej Jesienin (1895-1925).