Imperium Habsburgów [walka o dominację w Europie w XVI wieku]

 • Na mocy porozumienia  cesarza Maksymiliana I z Jagiellonami w Wiedniu w 1815 roku Ferdynand Habsburg (brat Karola V) zajął Czechy  po bitwie pod Mohaczem w 1526 roku:
  • w bitwie tej zginął Ludwik Jagiellończyk.
 • Habsburgowie rywalizowali z Turcją o panowanie na Węgrzech:
  • część szlachty uznała Ferdynanda,
  • część wybrała Jana Zapolyę,
  • rozbicie wewnętrzne państwa ułatwiło Turcji podział Węgier na:
   • Królestwo Węgierskie z Chorwacją:
    • należało do Habsburgów,
   • Księstwo Siedmiogrodu:
    • lenno Turcji,
   • część Węgier ze stolicą w Budzie:
    • bezpośrednio wcielona do Turcji.
 • Cesarz Karol V Habsburg (1515-1556) rządził w:
  • Niemczech,
  • Hiszpanii,
  • księstwie Neapolu,
  • księstwie Mediolanu,
  • Niderlandach,
  • posiadłościach kolonialnych
  • domenę rodową Habsburgów stanowiły:
   • Austria,
   • Styria,
   • Karyntia,
   • Tyrol,
  • w monarchii Karola V „nigdy nie zachodziło słońce”.
 • Wojny włoskie (1494-1559) między Habsburgami a Francją:
  • król Francji Franciszek I poniósł klęskę  pod Pawią w 1525 roku,
  • długoletnie wojny zakończył pokój w Cateau-Cambresisi w 1559 roku:
   • potwierdzono wówczas uprzywilejowaną pozycję króla Hiszpanii wśród władców europejskich i jego dominację na Półwyspie Apenińskim.
 • Habsburgowie  dążyli do wprowadzenia rządów absolutnych w opanowanych krajach:
  • cieszyli się poparciem Kościoła katolickiego,
  • poszerzali swoje wpływy w Europie przez realizację polityki zagranicznej zgodnie z zasadą: niech inni prowadzą wojny, a ty szczęśliwa Austrio, żeń się:
   • Habsburżanki były żonami wielu królów europejskich (Zygmunt August, Ludwik XVI), a małżreństwa stały się próbą przywrócenia uniwersalizmu i znaczenia władzy cesarskiej w Europie.
 • W 1556 roku nastąpił podział imperium:
  • linia hiszpańska:
   • Filip II –
    • rządził w Hiszpanii i Niderlandach,
  • linia austriacka:
   • Ferdynand I –
    • korona cesarska i posiadłości związane z Austrią, Czechami i Węgrami.
  • Koniec uniwersalizmu cesarskiego.