In statu nascendi [w trakcie stawania się]

In statu nascendi, „w trakcie stawania się”, łacińskie sformułowanie pierwotnie używane w przyrodoznawstwie, stosowane także w humanistyce na określenie uchwycenia przez artystę momentu przemiany jakiegoś zjawiska (metamorfozy).