Indiańskie

Kiedy raz spróbowałeś wody z tej rzeki, nie będziesz już mógł żyć szczęśliwie z dala od niej.