Indyjskie

Czego się nie rozumie, to się podziwia.