Indyjskie

Cóż z tego, że słoń silny, jeśli sam przynosi łańcuch, którym go wiążą.