Inkowie [kultury innych kontynentów]

 • W XV wieku plemię Inków podbiło tereny w Ameryce Południowej  i utworzyło państwo ze stolica w Cusco.
 • Władza”
  • na czele państwa stał absolutny król zwany Inka,
  • do uprzywilejowanej części społeczeństwa należeli kapłani i rycerze.
 • Gospodarka:
  • rolnictwo: uprawa ziemniaków, kukurydzy, uprawa tarasowa na stokach gór, sztuczne nawadnianie, hodowla lam,
  • wydobywano miedź, ołów i srebro,
  • zbudowano sieć dróg.
 • Kultura i religia
  • własny kalendarz,
  • rozwój medycyny (chirurgia, ziołolecznictwo),
  • wiara w życie pozagrobowe,
  • wznoszono monumentalne świątynie,
  • krwawe ofiary składane bogom.