Ino [mitologia]

  • Córka Kadmosa i Harmonii.
  • Druga żona Atamasa, króla miasta Orchomenos w Beocji, matka Melikertesa i Learchosa.
  • Zazdrosna o swoich pasierbów Friksosa i Helle, prześladowała ich aż do chwili, kiedy uciekli na baranie o złotym runie.
  • Po śmierci swej siostry Semele, Ino za radą Hermesa namówiła męża, by zaopiekowali się małym |Dionizosem.
  • Hera, nienawidząca Dionizosa ukarała Atamasa i Ino szaleństwem.
  • Ino wrzuciła młodszego syna Melikertesa do kotła z wrzącą wodą.
  • Wg innej wersji skoczyła z nim do morza.
  • Atamas natomiast zabił starszego Learchosa oszczepem, biorąc go za jelenia.
  • Ino zamieniona została przez bogów morskich w Nereidę Leukoteę, Melikertes we bóstwo morskie Palajmonas.
  • Oboje pomagają żeglarzom w czasie burzy.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.