Instrukcja

  • Tekst zawierający wskazówki na temat obsługi danego urządzenia lub postepowania w określonej sytuacji.