Instrumenty myśliwskie

 • Towarzyszyły człowiekowi od początku jego istnienia (prehistorii).
 • Wiązało się to z e zbiorowymi polowaniami  na zwierza:
  • umożliwiało to nawoływanie się, dawanie sygnałów,
  • początkowo były to proste gwizdki z kości.
 • Stopniowo wprowadzano zmiany, bo komunikowano się na znacznie większe odległości.
 • Instrumenty budowano głownie z rogów:
  • bawołów,
  • baranów,
  • wołów,
  • a także z drewna i kości słoniowej.
 • Róg jako instrument służył także pasterzom i żołnierzom.
 • Każdy róg wydawał inny, specyficzny dźwięk.
 • W dawnych szlacheckich majątkach utrzymywano specjalnych trębaczy.