Instytucje literackie

  • Za instytucje literackie uważa się różnego rodzaju organizacje kulturalne, zrzeszenia zawodowe twórców, instytuty naukowe oraz wydawnictwa.
  • Pełnią one rozmaite funkcje, począwszy od propagowania danej twórczości, mecenatu, tworzenia płaszczyzny spotkań, ochrony kultury narodowej, obrony dóbr twórców.
  • Przykłady instytucji literackich to:
  • ####Instytut Badań Literackich,
  • ####PEN Club,
  • ####Polskie Towarzystwo Wydawców Książek,
  • ####Instytut Literacki,
  • ####Związek Literatów Polskich.