Internacjonalizm

  • W językoznawstwie wyraz zapożyczony do wielu języków.
  • Internacjonalizmami są zapożyczane przez różne języki terminy techniczne, lekarskie gramatyczne, chemiczne  itd.
  • Zapożyczane internacjonalizmy dostosowują sie w formie do systemu danego języka.

Przykłady:

  • radio,
  • sputnik,
  • telefon,
  • gramatyka,
  • deklinacja.