Interpozycja

  • W składni terminem tym określana jest pewna odmiana szyku
  • Polega na wsunięciu zdani a podrzędnego lub kilku zadań między człony zdania głównego.

Przykład:

  • To, co podziwialiśmy podczas zwiedzania Starówki Warszawskiej, jest dowodem zaangażowania setek tysięcy ludzi w odbudowę stolicy.