Adonik

Litwo, Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie – marne.