Jak się…

Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.