Jak w przysłowiu!

Niedaleko pada Polak od jabola!