„Jak wspaniała”

Słowa tej piosenki stworzył Józef Przerwa-Tetmajer (1804 -1880), uczestnik powstania listopadowego, działacz patriotyczny, poeta, matematyk. Funkcjonuje kilka wersji tej patriotycznej pieśni (w różnych źródłach naliczono ich 8), słowa dotyczące matki zastępowane są słowami o dziewczynie. Utwór można spotkać także pt. „Śpiew ułanów 2-go pułku”.

Jak wspaniała nasza postać,
Kiedy w słońcu błyszczy stal,
Koń rży, ziemi nie chce dostać,
Pójdziesz koniu, pójdziesz w dal.

Taki los wypadł nam, dzisiaj tu,                                                                                                                                                                                                    a jutro tam …

Nie płacz, matko, nie płacz wiele,
Tylko jedną łezkę roń;
Pójdźcie do mnie, przyjaciele.
Niech uściskam waszą dłoń.

Taki los wypadł nam, dzisiaj tu,                                                                                                                                                                                                    a jutro tam …

Czyż nie mamy żyć wesoło,
Wszak nie wiemy, gdzie nasz grób                                                                                                                                                                                               Mała kula świśnie w czoło
I o ziemię runie trup.

Taki los wypadł nam, dzisiaj tu,                                                                                                                                                                                                    a jutro tam …