Jakub [patron chrześcijański]

 • Podobnie jak wieli innych apostołów, również Jakub po śmierci i zmartwychwstaniu Jezus pracował nad umacnianiem chrześcijaństwa.
 • Założył pierwszą gminę skupiającą wiernych i został jej przewodniczącym.
 • Jest autorem listów do nawróconych na chrześcijaństwo Żydów, którym  zalecał stosowanie się do prawa mojżeszowego.
 • Za naruszanie obowiązującego prawa Jakub został skazany z innymi na ukamienowanie.
 • W trakcie egzekucji pewien czapnik, by skrocić męki Jakuba , zabił go ciosem pałki w głowę.
 • Było to w 62 roku.

 • Święty Jakub jest patronem:
  • czapników,
  • kapeluszników,
  • kramarzy,
  • sklepikarzy,
  • paszteciarzy,
  • grabarzy,
  • cukierników,
  • dekarzy.
 • Opiekuje się sierotami i pielgrzymami.
 • Pod jego pieczą znajdują się szpitale i hospicja.
 • Imię Jakub pochodzi z hebrajskiego, gdzie Jaaqob = niech Bóg strzeże.
 • Dzień św. Jakuba to 25 lipca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]