Jan Bohatyrowicz

 • Bohater powieści Elizy Orzeszkowej pod tytułem „Nad Niemnem”.
 • Mieszka i gospodaruje ze stryjem Anzlemem, który opiekuje się nim od dzieciństwa (Janek był wówczas siedmiolatkiem).
 • Ojciec Jerzy, powstaniec styczniowy, zginął w walkach narodowowyzwoleńczych.
 • Kultywuje tradycje narodowowyzwoleńcze.
 • Młody, trzydziestoletni, przystojny mężczyzna.
 • Blondyn (gęste, wypłowiałe włosy), błękitne oczy, bujne i krzaczaste wąsy.
 • Cerę ma spaloną słońcem.
 • Wspólnie ze stryjem dba o mogiłę powstańców i grób Jana i Cecylii (legendarnych założycieli osady nad Niemnem).
 • Zna historię i opowiada ją Justynie, pokazuje też obie mogiły.
 • Jan to wrażliwy młody mężczyzna.
 • Uosobienie siły, wigoru, zdrowia i witalności życia.
 • Ceni pracę, codzienny trud.
 • Kocha ziemię, jest doskonałym gospodarzem.
 • Pozbawiony pychy i zmanierowania, jakie prezentują mężczyźni z tzw. wyższych sfer.
 • Postępuje szlachetnie, jest szczery i rozsądny.
 • Odpowiedzialny, troskliwy i opiekuńczy (opieka nad  Antolką).
 • Justynie Orzelskiej ofiaruje bezpieczeństwa, przyjaźń i głęboką miłość.
 • Bohater pozytywny, budzący podziw i szacunek.