Jan Chrzciciel [patron chrześcijański]

 • Jego przyjście na świat zapowiedział Archanioł Gabriel, ktory ukazał się przyszłemu ojcu Jana – Zachariaszowi.
 • Polecił mu nadanie synowi imienia Jan.
 • Jan przyszedł na świat pół roku wcześniej niż Jezus.
 • Wiódł samotne życie pustelnika.
 • W wieku około 30 lat pojawił się po raz pierwszy publicznie i zaczął nauczać.
 • Zebrał wokół siebie znaczne grono uczniów.
 • Na znak pokuty i nawrócenia Jan udzielał ludziom chrztu w Jordanie.
 • Wielu sądziło, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem.
 • On jednak zawsze zaprzeczał twierdząc, że Mesjasz dopiero nadchodzi.
 • I rzeczywiście pewnego dnia przed Janem stanął Jezus i poprosił o chrzest.
 • Władze cały czas obserwowały poczynania Jana, ze względu na jego popularność nie stosowały wobec niego represji.
 • Kiedy jednak Jan uraził Heroda Antypasa, któremu zarzucił niemoralne życie, ten uwięził go, ale nie skazał na śmierć.
 • Jana zgubiła mściwość kobiety, żony Antypasa, która namówiła swą córkę Salome, aby zatańczyła przed ojczymem zmysłowy taniec.
 • Herod urzeczony urodą Salome obiecał spełnić każde jej życzenie.
 • Salome namówiona przez matkę zażądała głowy Jana Chrzciciela i jej życzenie zostało spełnione.

 • Święty Jan Chrzciciel jest patronem:
  • kowali,
  • misjonarzy,
  • tkaczy,
  • krawców,
  • kuśnierzy,
  • garbarzy,
  • farbiarzy,
  • siodlarzy,
  • właścicieli winnic.
  • oberżystów,
  • bednarzy,
  •  kominiarzy,
  • stolarzy,
  • architektów,
  • murarzy,
  • pasterzy,
  • rolników,
  • muzyków,
  • tancerzy,
  • pieśniarzy,
  • abstynentów,
  • właścicieli kin.
 • Wzywany jest w przypadku padaczki, bólu i zawrotów głowy, chrypy, chorób dzieci, a także w przypadku gradobicie.
 • Dzień św. Jana Chrzciciela  to 24 czerwca, dzień jego urodzin, ponieważ Jan Chrzciciel urodził się bez piętna grzechu pierworodnego i 29 sierpnia, dzień śmierci, tak jak w przypadku innych świętych patronów.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]