Jan III Sobieski [ciekawostki historyczne]

Jan III Sobieski (1629-1696)

Ciekawostki historyczne

 • Jan Sobieski kochał książki, w Wilanowie, jak i w innych swoich zamkach, pałacach i kamienicach we Lwowie posiadał biblioteki, w bibliotece w Wilanowie zgromadził prywatną kolekcję książek liczącą około 7000 woluminów. Pasją króla była geografia. Posiadał rozległą wiedzę historyczną, umiejętności pisarskie i był perfekcjonistą w dziedzinie retoryki (wygłaszania mów).

 

 • Sobieski zasłynął jako mecenas kultury, opiekował się artystami, wielu z nich nobilitował (uszlachcenie) i indygenował (uznanie obcego szlachectwa, nadanie zagranicznemu rodowi obywatelstwa i związanych z nim przywilejów). Sponsorował wydawanie książek naukowych.

 

 • Król Jan III Sobieski wybudował w Wilanowie barokowy pałac królewski. Wówczas król nie mógł nabywać dóbr ziemskich, więc majątek w Wilanowie kupił mu przyjaciel, wojewoda ruski i podskarbi wielki koronny, Marek Matczyński. Sobieski, chciał, aby była to pięknie położona willa, otoczona pięknym ogrodem. Projekt nazwano został Villa Nova, pałac z otaczającym parkiem oraz zabudowaniami zachował niezmienioną formę architektoniczną, walory historyczne i artystyczne. W 1994 roku został uznany za pomnik historii.

 

 •  Sobieski ufundował też kościół kapucynów i kościół św. Kazimierza na Nowym Mieście w Warszawie, a także kaplicę Królewską w Gdańsku.

 

 • Przeprowadził reformę wojska, uznając pospolite ruszenie za przeżytek. Szczególnie cenił w walce walki chorągwie husarskie, dlatego od 1673 roku systematycznie podnosił ich liczebność i dążył do zwiększenia wartości bojowe, zmienił ich zbroje na znacznie lżejsze, wyposażył w broń palną i drzewcową, dzidy zaopatrzono też lekką jazdę, czyli chorągwie tatarskie i wołoskie. Piechota zamiast dotychczasowej podpórki do muszkietów (forkiet) otrzymała krótką siekierką (berdysz). Stanowiła podparcie dla lufy, a jednocześnie służyła jako narzędzie saperskie i do walki wręcz.

 

 • Władca ceniony jako taktyk, strateg wojenny, umiejętnie wykorzystywał zalety różnych rodzajów broni, łączył odmienne sztuki wojenne. Podstawą było niszczenie przeciwnika w jednym walnym starciu, ale stosował też taktyką manewrową, wykorzystywał zaskoczenie, plany kampanii i bitew opierał na dobrej znajomości wroga i jego słabostek. Był nieustraszonym wojownikiem

 

 • Ludwik XIV starał się nie dopuścić do sojuszu Polski z Habsburgami (cesarzem austriackim) i do odsieczy wiedeńskiej, proponował łapówkę w wysokości sto tysięcy liwrów, co stanowiło równowartość 62 kilogramów czystego złota, korumpowano także wielkich urzędników królewskich, co Sobieski ujawnił i przekonał szlachtę do zawarcia sojuszu.

 

 • Marysieńka, żona króla miała duży wpływ na poczynania polityczne króla, począwszy od wyboru, kiedy to za otrzymane od Francuzów 9 tysięcy liwrów opłacała głosy elekcyjnych, nie udało jej się jednak osadzić syna Jakuba na tronie polskim.

 

 • Był bardzo chorowitym człowiekiem, do dziś trwają spory o przyczynę zgonu, leczono go na bóle zębów, katar czy gorączkę, zapalenie zatok i nadciśnienie (to ostatnie schorzenie prawdopodobnie było „skutkiem ubocznym” otyłości Sobieskiego), a także reumatyzm, kamicę nerkową, puchlina wodna oraz nawracające owrzodzenie gardła. Leczono go głównie upuszczaniem krwi, nacieraniem wódkami oraz zażywaniem wód leczniczych.

 

 • Jan III Sobieski zmarł w Wilanowie 17 czerwca 1696 roku, w wieku 67 lat, Marysieńka po śmierci króla opuściła Wilanów i wyjechała z kraju. Zmarła w 1716 roku we Francji. Oboje pochowani są w Krakowie, w krypcie św. Leonarda na Wawelu.

 

Kalendarium życia (wybrane wydarzenia)

Data Wyjaśnienie
1629- 1696
 • Lata życia
1649
 • Od tego roku brał udział w walkach z Kozakami, uczestniczył w wyprawie Zborowskiej (stoczona w dniach 15–16 sierpnia 1649)
1651
 • Ciężko ranny pod Beresteczkiem
1654
 • Członek poselstwa wysłanego do Konstantynopola
1655
 • W czasie potopu szwedzkiego Jan Sobieski zdradził króla Jana Kazimierza i przeszedł na stronę najeźdźców. Szwedzką służbę porzucił dopiero po kilku miesiącach. Król Szwecji Karol X Gustaw, w odwecie rozkazał powiesić na szubienicy portrety oraz tablice z nazwiskami Sobieskiego i innych dowódców wojsk kwarcianych, którzy powrócili do prawowitego władcy.
1656
 • Chorąży wielki koronny
1665
 • Ślub z dwórkę królowej Ludwiki Marii, Marię Kazimierę d’Arquien, którą nazywał Marysieńką, poznał ją podczas zabawy dworskiej przy okazji sejmu warszawskiego, ślubu udzielił nuncjusz apostolski Antonio Pignatelli (późniejszy papież Innocenty XII),
1665
 • Marszałek wielki koronny
1668
 • Uzyskał buławę hetmana wielkiego koronnego
1673
 • Zwycięzca spod Chocimia
1674
 • Osadzony na tronie polskim po śmierci Michała Wiśniowieckiego, przy sprzeciwie posłów litewskich, podczas sejmu elekcyjnego 21 maja
1683
 • 12 września wielka bitwa pod Wiedniem, Turków poległo 15 tys., a chrześcijan zaledwie 3 tys.