Japońskie

Nie ma lepszego lustra nad starego przyjaciela.