Jednoczłonowe zdania nominalne

Wartość dań mogą mieć wypowiedzenia składające się  jednego tylko członu o charakterze nominalnym, np.

  • Wojna.
  • Upał.
  • Noc.
  • Cisza.

Orzeczeniowy (predykatywny) charakter nadaje takim wypowiedzeniom intonacja.

Zdania te funkcjonują podobnie, jak analogiczne zdania dwuczłonowe z członem werbalnym, np.

  • Toczy się wojna.
  • Upał doskwiera.
  • Jest noc.
  • Jest cisza.

Są one samodzielne, nieuzależnione od kontekstu.