Jednostronny [wyrazy przeciwstawne]

 • Jednostronny, występujący po jednej stronie, poruszający się w jednym kierunku, jednokierunkowy, ograniczony.
 • Przeciwstawne:
  • dwustronny,
  • obustronny,
  • wielostronny,
  • wielokierunkowy,
  • wszechstronny.