Jednoznaczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Jednoznaczny, mający jedno znaczenie, niedwuznaczny, jasny, znaczący to samo.
  • Przeciwstawne:
    • wieloznaczny,
    • niejednoznaczny.