„Jedzie, jedzie na kasztance”

Pieśń powstała w marcu 1915 roku, jej twórcą jest Wacław Kostek-Biernacki, który przed wojną sprawował funkcje komendanta twierdzy brzeskiej, wojewody nowogródzkiego i poleskiego. Po wojnie trafił do więzienia jako więzień polityczny i przesiedział tam wiele lat. Zmarł w 1975 roku.

Pieśń znana jest również pt. „Pieśń o Wodzu miłym”. W okresie międzywojennym utwór był bardzo popularny ze względu na postać Naczelnika,m proste słowa i melodię, które łatwo dawały się zapamiętać.


Jedzie, jedzie na Kasztance(1),
Siwy strzelca strój!
/Hej, hej, Komendancie(2),
Miły wodzu mój!/bis

Gdzie szabelka Twa ze stali,
Przecież idziem w bój?
/Hej, hej, Komendancie(2),
Miły wodzu mój!/bis

Gdzie Twój mundur generalski,
Złotem wyszywany?
Hej, hej, Komendancie(2),
Miły wodzu mój!/bis

Masz wierniejszych niż stal chłodna
Młodych Strzelców rój…
Hej, hej, Komendancie(2),
Miły wodzu mój!/bis

Nad lampasy i czerwienie
Wolisz Strzelca strój…
Hej, hej,  Komendancie(2),
Miły wodzu mój!/bis

.
Ale pod tą szarą bluzą
Serce ze złota!
Hej, hej, Komendancie(2),
Miły wodzu mój!/bis

Ale błyszczą groźną wolą
Królewskie oczy!
Hej, hej, Komendancie(2),
Miły wodzu mój!/bis

Pójdziem z Tobą po zwycięstwo
Poprzez krew i znój!
Hej, hej, Komendancie(2),
Miły wodzu mój!/bis.