Jeść [wyrazy przeciwstawne]

  • Jeść, spożywać, szamać, połykać, konsumować.
  • Przeciwstawne:
    • pościć,
    • głodować.