Jezioro [synonimy]

  • Staw.
  • Zbiornik.
  • Sadzawka.
  • Glinianka.
  • Basen.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]