Języki fleksyjne

  • Języki mające rozbudowany system form gramatycznych, służących do wyrażania stosunków między wyrazami w zdaniu.
  • Do tego typu języków należały np. wszystkie stare języki indoeuropejskie , a obecnie języki słowiańskie.
  • Wyjątkiem są języki macedoński i bułgarski, które w swoim rozwoju historycznym utraciły formy deklinacyjne.
  • Ze względu na swój rozbudowany system form deklinacyjnych i koniugacyjnych najbardziej reprezentatywnym dla języków fleksyjnych jest język polski.