Jobs Steve

Czas jest najbardziej cennym zasobem, jakim dysponuje człowiek (Steve Jobs).