Jolanta [patronka chrześcijańska]

 • Błogosławiona Jolanta urodziła się około 1244 roku.
 • Była siostrą późniejszej świętej Kingi, żony Bolesława Wstydliwego.
 • Jako kilkuletnia dziewczynka przybyła na dwór polski do Krakowa, do siostry i tu się wychowała.
 • W 1256 roku jako siedemnastolatka wyszła za mąż za księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego.
 • Była wzorową żoną i matką 3 dzieci.
 • Odpowiadała jej atmosfera pobożności, panująca na dworze męża.
 • Chętnie uczestniczyła w fundacjach na rzecz Kościoła.
 • Opiekowała się biednymi i chorymi.
 • Po śmierci męża, w 1279 roku, wstąpiła do klarysek, z którymi wcześniej utrzymywała kontakty.
 • Początkowo razem z siostrą Kingą przebywała w klasztorze w Nowym Sączu, a po śmierci Kingi przeniosła się do klarysek w Gnieźnie.
 • Tutaj  przebywała do śmierci w 1298 roku.

 • Imię Jolanta nie ma jasnej etymologii.
 • Najprawdopodobniej pochodzi od greckich słów ion = fiołek i anthos = kwiat.
 • Błogosławiona Jolanta jest patronką:
  • archidiecezji gnieźnieńskiej,
  • miasta Kalisz.
 • Dzień błogosławionej Jolanty to 15 czerwca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]