Józefina [patronka chrześcijańska]

 • Józefina Bakhita urodziła się w II połowie XIX wieku w małej wiosce w Sudanie.
 • Należała do plemienia Dagiu.
 • Ojciec jej należał  do plemiennej elity, był pomocnikiem Sołtysa.
 • Józefina miał 2 siostry i 3 braci.
 • Gdy miała 5 lat jej siostrę porwali handlarze niewolników, co zaważyło na jej całym życiu.
 • Trzy lat później też trafiła do arabskich handlarzy niewolników.
 • Oni nadali jej imię Bakhita, co oznacza „szczęśliwa”.
 • Była pięciokrotnie sprzedawana kolejnym właścicielom, niektórzy byli wobec niej bardzo okrutni, bili ją i poniżali.
 • Ostatni z właścicieli włoski wicekonsul w Chartumie wystąpił o zwrócenie jej wolności.
 • Bakhita razem z nim wyjechała do Włoch, gdzie została adoptowana przez rodzinę Micheli.
 • Józefina opiekowała się ich córką Alice.
 • Obie dziewczyny trafiły do szkoły w Wenecji prowadzonej przez zakonnice.
 • Bakhita dostała od swego wybawcy wicekonsula srebrny krucyfiks.
 • To rozpaliło jej ciekawość na temat wiary, którą przyjęła w 1890 roku.
 • W 1893 wstąpiła do Zgromadzenia Instytutu Kanosjańskich Córek Miłosierdzia.
 • Po złożeniu ślubów zakonnych w 1896 roku, przez 50 lat służyła jako siostra kanosjanka.
 • Wszyscy, którzy ją znali podkreślali jej dobroć, takt, delikatność i chęć niesienia innym pomocy.
 • Zmarła w 1947 roku.

 • Imię Józefina to żeńska forma imienia Józef.
 • Święta Józefina jest patronką Sudanu.
 • Dzień św. Józefiny to 8 lutego.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]