Jubileuszowa wystawa – 30 lat targów zbrojeniowych w Kielcach

Rokrocznie od 30 lat Kielce prezentują jedno z najciekawszych światowych wydarzeń – Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO). Odwiedzają go  tysiące zainteresowanych, a liczba wystawców rokrocznie rośnie, choć ogranicza ja tylko przestrzeń. Początki (jeszcze skromne!) to rok 1992. W zasadzie ta pierwsza prezentacja rozpoczęła prężną działalność Targów Kielce. Pomysłodawcą imprezy był Robert Rzepka, choć za jej ojców uważa się  ówczesnego wojewodę kieleckiego Józefa Płoskonka oraz Andrzeja Mochonia, dyrektora Targów. Warto zobaczyć wystawę, a we wrześniu (jak co roku) odwiedzić MSPO.

.