Justyna [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się w III wieku w Padwie.
 • Pochodziła ze znamienitej rodziny.
 • Podczas rozpętanych przez cesarza Dioklecjana prześladowań  chrześcijan, Justyna została uwięziona.
 • Namiestnik cesarski, Maksymilian Galeriusz, bezskutecznie nakłaniał ją do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej.
 • Wobec jej uporu wydała na Justynę wyrok śmierci przez ścięcie mieczem.
 • Egzekucja odbyła się 7 października 304 roku.

 • Święta Justyna jest patronką:
  • Padwy,
  • Wenecji,
  • Pizy.
 • Imię Justyna pochodzi z łaciny, gdzie iustus znaczy sprawiedliwy.
 • Dzień św. Justyny to 7 października.

 

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]