Kabała

  • Z hebrajskiego to tradycja.
  • Ustna tradycja prawa Mojżeszowego i jego interpretacja.
  • Rozwinęła się we wczesnym średniowieczu w mistyczny system interpretacji Biblii.
  • Oparta jest przypuszczeniu, że każde jej słowo, litera i znak mają znaczenie okultystyczne.
  • Popularna wśród Żydów i chrześcijan.