Kaleki [wyrazy przeciwstawne]

  • Kaleki, dotknięty kalectwem, ułomny, niepełnosprawny, niedołężny, niedoskonały.
  • Przeciwstawne:
    • udany,
    • nienaganny.