Kalidoński dzik [mitologia]

 • Ogromne zwierzę pustoszące posiadłości króla Kalidonu Ojneusa.
 • Zesłane zostało na Etolię przez Artemidę jako kara za brak imienia bogini (niewymienienie)  podczas składania ofiar.
 • Syn Ojneusa, Meleager, zorganizował polowanie , w którym wzięli udział najznamienitsi herosi z Grecji, byli to m. in.:
  • Dioskurowie,
  • Jazon,
  • Tezeusz,
  • Laertes.
 • Pierwsza  ugodziła dzika Atalanta, której zakochany Meleager ofiarował największe trofeum, czyli skórę zwierzęcia.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły