Kalka językowa

  • Kalka językowa (fr. calque) to wyraz, odbitka wyrazowa, związek wyrazowy, konstrukcja składniowa, replika, stanowiąca dosłowne tłumaczenie z języka obcego, wskazuje się np. kalki frazeologiczne, leksykalne czy składniowe.

Rozróżnia się:

  • kalki frazeologiczne, czyli związki wyrazowe przetłumaczone dosłownie z języka obcego, oparte na obcym wzorze strukturalnym,
  • kalki leksykalne (wyrazowe), czyli wyrazy przetłumaczone dosłownie z języka obcego,
  • kalki składniowe, czyli konstrukcje składniowe przetłumaczone dosłownie z języka obcego i oparte na obcym wzorze składniowym.