Kalkulacja

  Rozgrywający  musi uwzględniać  fakt wzrostu kolegi (siatkówka mężczyzn).