Kalwinizm

 • Jak Kalwin:
  • w 1536 roku w traktacie „Urządzenie religii chrześcijańskiej” wyłożył swoją doktrynę,
  • teoria predestynacji: podział ludzi przez Boga na wybranych i potępionych,
  • przejawem łaski bożej jest cnotliwe życie, modlitwy i czytanie Biblii, bogactwo, praca, rezygnacja z przyjemności,
  • głoszenie surowych kar moralnych,
  • nieuznawanie hierarchii kościołów, zakonów, celibatu, kultu świętych,
  • pozostawienie chrztu i komunii, zniesienie pozostałych sakramentów.
 • Demokratyczny zarząd Kościołem:
  • konsystorz składający się z duchownych i osób świeckich,
  • konsystorz nadzorujący obywateli z możłiwością ich karania.
 • Wpływy:
  • we Francji – hugenoci,
  • w Niderlandach,
  • w Siedmiogrodzie i Polsce (szlachta),
  • w Szkocji – religia mieszczan, burżuazji.